PUHALLAMME UUDEN HENGEN TILOIHIN TAI LUOMME UUDET TILAT TARPEIDEN MUKAAN

Muuttuva työnkuva ja -kulttuuri vaatii muuntuvia ja joustavia tiloja. Tilankäytön tehostaminen toiminnallisuuden ja työviihtyvyyden kärsimättä on uuden muuttuvan työympäristön haasteellisimpia asioita.